• KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - KIẾN TẠO GIÁ TRỊ
  NAHI VIỆT NAM
  CÂU CHUYỆN VỀ CHÚNG TÔI
 •  
  DỰ ÁN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC UNESCO-CEP VÀ NAHI
  TRIỆU BƯỚC CHÂN
  TRIỆU BƯỚC CHÂN kết nối các nguồn lực, tạo ra nền tảng vững chắc
  để người Việt có cơ hội xây dựng cuộc sống tốt đẹp và cùng
  thực hiện trách nhiệm xã hội
 • Với mọi khách hàng
  TẬN TÂM - UY TÍN
  Phát triển, khai thác và cung cấp các giải pháp ứng dụng
  công nghệ tiên tiến và thiết thực cho doanh nghiệp,
  tổ chức và cộng đồng