Tuyển dụng

 • 19 08/15
  MOBILE TECHNICAL LEAD

  MOBILE TECHNICAL LEAD

  Chịu trách nhiệm đề xuất và dẫn dắt team thực hiện giải pháp kiến trúc cho các ứng dụng mobile của công ty. Bên cạnh đó, Mobile Technical Lead cũng sẽ đảm nhiệm việc đề xuất kế hoạch phát triển năng lực...
  chi tiết
 • 19 08/15
  TECHNICAL ARCHITECT

  TECHNICAL ARCHITECT

  Là một thành viên của hội đồng công nghệ (Board of Technology) của công ty, cùng chịu trách nhiệm trong việc đưa ra kế hoạch, chiến lược để phát triển năng lực công nghệ của công ty đáp ứng các yêu cầu kinh doanh, nghiệp vụ.
  chi tiết
 • 29 07/15
  ACCOUNT EXECUTIVE

  ACCOUNT EXECUTIVE

  Trực tiếp tham gia vào hoạt động kinh doanh của Khối quảng cáo qua các hoạt động kinh doanh như tiếp cận khách hàng và các hoạt động bán quảng cáo, tài trợ cho...
  chi tiết
 • 29 07/15
  ACCOUNT MANAGER

  ACCOUNT MANAGER

  Xây dựng các chương trình hành động nhằm tiếp cận khách hàng bao gồm xây dựng các kế hoạch, chiến lược, chương trình đáp ứng nhu cầu về digital...
  chi tiết
 • 29 07/15
  CHIEF ACCOUNTANT

  CHIEF ACCOUNTANT

  Tổ chức hệ thống kế toán của doanh nghiệp để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động vận doanh của Cty...
  chi tiết
 • 29 07/15
  LEGAL MANAGER

  LEGAL MANAGER

  Tham mưu, tư vấn các vấn đề pháp lý cho Ban giám đốc Công ty. Tham mưu, tư vấn cho Tổng Giám đốc Công ty và phòng ban liên quan về các vấn đề pháp lý liên quan đến mọi...
  chi tiết
 • 23 07/15
  SALES MANAGER - BUSINESS

  SALES MANAGER - BUSINESS

  Tìm kiếm, tư vấn và tạo mối quan hệ với khách hàng nhằm đặt được mục tiêu kinh doanh của cá nhân và bộ phận
  chi tiết
 • 21 07/15
  NHÂN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG

  NHÂN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG

  - Tiếp cận khách hàng, thu thập thông tin cá nhân và tạo mối quan hệ lâu dài thông qua điện thoại - Trình bày lợi ích của sản phẩm, dịch vụ của NAHI (NAHI Kids, NAHI Real, NAHI Star Garden,..) hoặc các đối tác của NAHI đến với khách hàng
  chi tiết
 • 21 07/15
  TRAINING MANAGER

  TRAINING MANAGER

  Lên kế hoạch, tổ chức, thực hiện hiệu quả việc đào tạo và phát triển nhằm xây dựng một đội ngũ nhân viên có khả năng, nỗ lực hoàn thành công việc đạt được mục tiêu chung của công ty
  chi tiết
 • 06 06/15
  SENIOR iOS DEVELOPER

  SENIOR iOS DEVELOPER

  SENIOR iOS DEVELOPER: Xây dựng và phát triển các module, ứng dụng, dự án trên iOS (iPhone, iPad, iWatch...). Nghiên cứu và ứng dụng những kỹ thuật mới của Apple vào công việc, dự án của NAHI.
  chi tiết