Giới thiệu

Tập thể NAHI Việt Nam

 

 

DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(17/12/2015)

DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

 

 

THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU 2015

(26/10/2015)

Giải thường THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU 2015

 

DOANH NHÂN XUẤT SẮC THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH 2015

(20/09/2015)

Giải thường DOANH NHÂN XUẤT SẮC THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH 2015

 

THƯƠNG HIỆU TIÊU BIỂU VÌ NGƯỜI TIÊU DÙNG

(08/02/2015)

Giải thường thương hiệu tiêu biểu vì người tiêu dùng

 

SẢN PHẨM, THƯƠNG HIỆU CHẤT LƯỢNG CAO 2014

(25/01/2015)

Giải thường thương sản phẩm chất lượng cao

 

DOANH NHÂN BẢN LĨNH TRÍ TUỆ

(05/01/2015)

Giải thường doanh nhân bản lĩnh trí tuệ

 

DOANH NGHIỆP SÁNG TẠO

(22/11/2014)

Giải thường doanh nghiệp sáng tạo

 

GIẢI THƯỞNG CNTT  TRUYỀN THÔNG

(08/11/2014)

Giải thường công nghệ thông tin

 

TOP 10 THƯƠNG HIỆU NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG 2014

(14/09/2014)

Top 10 thương hiệu nhãn hiệu nổi tiếng